ศาลจังหวัดพิมาย
Phimai Provincial Court
News
อัยการจังหวัดพิมาย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ในวาระโยกย้ายรับตำแหน่งที่ศาลจังหวัดพิมาย นางกัณหาเกสรี รักขิตกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอพิมาย ศาลจังหวัดพิมายขอพรและรดน้ำเนื่องในวันปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) ประจำปี 2564 ศาลจังหวัดพิมายร่วมพิธีบวงสรวงเปลี่ยนผ้าสไบพระราชทาน และรำสดุดีท้าวสุรนารีอำเภอพิมาย ประจำปี 2564 ศาลจังหวัดพิมายร่วมเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องใน วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

ประกาศศาลจังหวัดพิมาย
เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1
เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2

ติดต่องานคดี, รับฟ้อง โทร : 065-835-1162

*** บัญชีนัดความเดือน มกราคม 2564 ที่เลื่อนไปเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564 ***

*** ประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีจัดการพิเศษ (นอกเวลาราชการ) เดือน มกราคม 2564 ***

*** บัญชีนัดความเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ที่เลื่อนไปเดือน มิถุนายน 2564 ***
หากมีข้อสงสัย สอบถามวันนัดได้ที่
กลุ่มงานบริหารจัดการคดี 044 481 334 ต่อ 149, 152
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี 044 481 334 ต่อ 150
 ขอเชิญคู่ความนำคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการไกล่เกลี่ย
ผ่านทาง - QR Code - ทางโทรศัพท์
               - ระบบ e-Filing - ระบบ CIOS

 

ข้อพิพาททางแพ่งที่ยังไม่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ก็สามารถยื่นคำร้อง
ขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้โดยยื่นคำร้องผ่านช่่องทางดังนี้

  •  - ยื่นด้วยตัวเองต่อศาลที่มีเขตอำนาจหากมีการฟ้องคดี
  •  - ยื่นทางไปรษณีย์ ผู้รับส่งพัสดุภัณฑ์ หรือโทรสาร
  •  - ยื่นผ่านระบบ CIOS

 

  

 

ประกาศศาลจังหวัดพิมาย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

+

เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image
image