ศาลจังหวัดพิมาย
Phimai Provincial Court
News
ศาลจังหวัดพิมายจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ พัฒนาจิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ศาลจังหวัดพิมายจัดโครงการ “ศาลจังหวัดพิมายพบประชาชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายผ่านรายการวิทยุ ศาลจังหวัดพิมายร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ศาลจังหวัดพิมายประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 และการประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย ศาลจังหวัดพิมายจัดกิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ย โครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ชื่อห้องพิจารณาคดี LINE GOOGLE MEET
1   ห้องพิจารณาคดีที่ 4
2   ห้องพิจารณาคดีที่ 6
3   ห้องพิจารณาคดีที่ 7
4   ห้องไกล่เกลี่ยฯ 1
5   ห้องไกล่เกลี่ยฯ 2
6   ห้องพิจารณาคดีเวรชี้

 

ประกาศศาลจังหวัดพิมาย

เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 12 NEW

---------------------------------------------

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ 27  NEW

---------------------------------------------

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

---------------------------------------------

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) พ.ศ. 2564 

---------------------------------------------

 

การนั่งพิจารณาคดีโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นอกที่ทำการ 

---------------------------------------------


หากมีข้อสงสัย สอบถามวันนัดได้ที่
กลุ่มงานบริหารจัดการคดี 044 481 334 ต่อ 149, 152
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี 044 481 334 ต่อ 150

ติดต่องานคดี, รับฟ้อง โทร : 065-835-1162

  
 


  

  

 ประกาศศาลจังหวัดพิมาย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image
image